Nemoci

Stěžejní body diagnostické a terapeutické nabídky Mezioborového centra pro pánevní dno:

1. Inkontinence moči a anální inkontinence

Konzervativní terapie:
Výživové lékařství, terapie pánevního dna, terapie EMDA, instilace, medikamentózní terapie, zjištění gastroenterologických příčin

Operativní techniky:
Umělé implantáty do svěrače (otevřeně i laparoskopicky) při močové a fekální inkontinenci, rekonstrukce svěrače při postpartální anální inkontinenci, periferní a centrální neuromodulace při anální inkontinenci, při nadmíru aktivním močovém měchýři a při intersticiální cystitidě, injekce (i anální), pásky TVT, kolposuspenze, injekce botoxu, augmentace

2. Sexuální poruchy

Konzervativní terapie:
Terapie jednotlivců a párů, prováděná specializovaným sexuologem Real life test při poruchách pohlavní identity

Operativní techniky:
Vytvoření neovaginy pomocí techniky Meshgraft (stav po Wertheimu, stav po urogynekologických předběžných operacích, aplazie vaginy, vývojové anomálie)
Rekonstrukce introitu
Operace při přeměně obou pohlaví 

3. Změny polohy orgánů v malé pánvi spojené s poruchami vyprazdňování močového měchýře nebo střeva, kohabitační potíže

Konzervativní terapie:
Terapie pánevního dna, pesary, výživové lékařství, gastroenterologické objasnění chybné výživy a nesnášenlivosti potravin

Operativní techniky:
Vaginální, abdominální a totálně laparoskopická hysterektomie, laparoskopická hysterosakropexe, implantace vaginálních meshových interponátů, abdominální a laparoskopická sakropexe, vaginae fixatio dle Amreicha/Richtera, vaginální plastiky, transanální techniky, laparoskopická resekce sigmatu

4. Urogenitální a anální píštěle

Operativní techniky:
Diagnostika a uzavření píštělí všemi dosud známými technikami (vaginálně a abdominálně)

5. Neurologická onemocnění

Pomocí specifických metod (jehlová EMG pánevního dna, neurologické celkové vyšetření) lze diagnostikovat a léčit pacienty/pacientky s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou nemocí, nemocí spina bifida a centrálními i periferními neurologickými onemocněními. K tomuto účelu byla zařízená speciální ordinace.

Mezioborové centrum
pro pánevní dno

Fuggerstraße 23
10777 Berlín
Tel.: +49 (0)30 4000 566–0
Fax: +49 (0)30 4000 566–66