Mezioborové centrum 
pro pánevní dno

Nejvyšší odbornost ve všech oblastech a celistvá péče o naše pacienty – toto jsou hlavní cíle Mezioborového centra pro pánevní dno. Klíčem je úzká a důvěrná spolupráce různých odborných oblastí. Jednotlivé obory si kladou společné terapeutické cíle a uskutečňují léčebné strategie – ne vedle sebe, ale společně.

Toto mezioborové pojetí předpokládá společná doporučení a společné postupy pro jednotlivá onemocnění pánevního dna. Oproti běžnému lékařskému pojetí se zde vychází z komplexního vnímání jednotlivých nemocí. 


Cíle této mezioborové spolupráce jsou:

  • brzká, vysoce kvalitní terapie a krátké čekací doby pro pacienta,
  • současná diagnostika a souběžné postupy,
  • zlepšení lékařské péče díky tvorbě nových struktur, a to ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a na úrovni zdravotnické politiky,
  • tvorba mezioborového výukového systému,
  • standardizované postupy ve všech oblastech.

Naši lékaři a terapeuti jsou vysoce kvalifikovaní odborníci a podstupují stálou kontrolu kvality. Stacionární péče je zavedena na klinikách skupiny Helios, totiž Berlin-Buch a Emil von Behring v berlínské městské části Zehlendorf a rovněž na klinice Hygiea Berlin. Ve své funkci jako mezioborové centrum je naše klinika zapojena do výuky a výzkumu na berlínské univerzitní klinice Charité a kooperuje s jejími odděleními radiologie a sexuální medicíny. Díky spolupráci s lékaři z různých evropských univerzit a rovněž institucí ve Švýcarsku je naše centrum mezinárodní klinikou, která profituje z nejnovějších vědeckých a lékařských poznatků.

Akademie založená v roce 2010 nabízí certifikované vzdělávací kurzy pro studenty, kolegy a střední zdravotnický personál, ale také pro pacienty. Vždy po dvou letech se koná Mezioborový kongres týkající se pánevního dna.

Seznamte se s našimi vlídnými, angažovanými a vysoce kompetentními spolupracovníky a informujte se o naší široké nabídce diagnostických a terapeutických možností.

Mezioborové centrum
pro pánevní dno

Fuggerstraße 23
10777 Berlín
Tel.: +49 (0)30 4000 566–0
Fax: +49 (0)30 4000 566–66

 

 

Michaela Keßler
Zentrumsmanagerin, Patientenservice, Qualitätsmanagement

Silné pánevní dno je centrem síly pro celé tělo. Centrem síly v IBBZ jsou chytré hlavy, díky nimž je náš tým tak výkonný.

dr. med. habil. Annett Gauruder-Burmester
vedoucí Mezioborového centra pro pánevní dno