urogynekologie

Urogynekologie v Mezioborovém centru tvoří pojítko mezi jednotlivými odbornými disciplínami. Po základním vyšetření se zde probírá mezioborová představa a společně s jednotlivými kolegy a terapeuty se vypracovává společná terapie.
Lékaři a terapeuti pracující v oblasti urogynekologie jsou vedoucími kapacitami ve výuce, diagnostice a terapii. Nejvyšší odborná kvalita je zaručena na základě stálé mezioborové komunikace mezi různými oblastmi a díky spolupráci se špičkovými evropskými klinikami. Cílem veškerého úsilí jsou totiž spokojení pacienti a pacientky.

Stěžejní body diagnostické a terapeutické nabídky v oblasti urogynekologie:

1. Inkontinence moči a anální inkontinence

Konzervativní terapie

 • Výživové lékařství, terapie pánevního dna, terapie EMDA, instilace, medikamentózní terapie, zjištění gastroenterologických příčin

Operativní techniky

 • Umělé implantáty do svěrače (otevřeně i laparoskopicky) při močové a fekální inkontinenci, rekonstrukce svěrače při postpartální anální inkontinenci, periferní a centrální neuromodulace při anální inkontinenci, při nadmíru aktivním močovém měchýři a při intersticiální cystitidě, injekce (i anální), pásky TVT, kolposuspenze, injekce botoxu, augmentace, terapie pomocí kmenových buněk

2. Sexuální poruchy

Konzervativní terapie

 • Terapie jednotlivců a párů
 • Tzv. Real life test při poruchách pohlavní identity

Operativní techniky

 • Vytvoření neovaginy pomocí techniky Meshgraft (stav po Wertheimu, stav po urogynekologických předběžných operacích, aplazie vaginy, vývojové anomálie)
 • Rekonstrukce introitu
 • Operace při přeměně obou pohlaví

3. Změny polohy orgánů v malé pánvi spojené s poruchami vyprazdňování močového měchýře nebo střeva, kohabitační potíže

Konzervativní terapie

 • Terapie pánevního dna, pesary, výživové lékařství, gastroenterologické objasnění chybné výživy a nesnášenlivosti potravin

Operativní techniky

 • Vaginální, abdominální a totálně laparoskopická hysterektomie, laparoskopická hysterosakropexe, implantace vaginálních meshových interponátů, abdominální a laparoskopická sakropexe, vaginae fixatio podle Amreicha/Richtera, vaginální plastiky, transanální techniky, laparoskopická resekce sigmatu

4. Urogenitální a anální píštěle

Operativní techniky

 • Diagnostika a uzavření píštělí všemi dosud známými technikami (vaginálně a abdominálně)

5. Neurologická onemocnění

 • Pomocí specifických metod (jehlová EMG pánevního dna, neurologické celkové vyšetření) lze diagnostikovat a léčit pacienty/pacientky s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou nemocí, nemocí spina bifida a centrálními i periferními neurologickými onemocněními.K tomuto účelu byla zařízená speciální ordinace.

Vedle koordinace odborných postupů se oddělení pro urogynekologii také zapojuje do organizace sociálních projektů. Příkladem je integrace pečovatelských domů pro diagnostikování a terapii močové a anální inkontinence ve stáří. Toto oddělení předsedá tvorbě mezioborových pracovních diagnostických skupin (DRG) a významně se podílí na vypracování různých doporučení a směrnic.

Centrum nabízí dva projekty v preventivní oblasti:

 • Poučení a školení dětí a mladistvých o nemocech pánevního dna, o výživovém a sexuálním chování
 • Golf jako prevence onemocnění pánevního dna a pro stabilizaci tělesné konstituce ve stáří. Golf je totiž více než jen sport. Golf je životní filozofie, kterou jsme se v centru inspirovali a kterou kultivujeme i z lékařského hlediska.

 

 

PD dr. med. Michal Otcenasek
vedoucí lékař pro urogynekologii

 

 

Moje pojetí centra lze vyjádřit životním heslem Henryho Forda: Setkání je počátek. Soudržnost je pokrok. Spolupráce je výhra.

dr. med. habil. Annett Gauruder-Burmester
odborná lékařka pro gynekologii a porodnictví další specializace:
sexuální medicína a curriculum proktologie