sexuální terapie

Dr. med. habil. Annett Gauruder-Burmester jsou zapojeni do výuky a klinické práce v rámci dalšího vzdělávání lékařů a psychologů v Sexuálně-lékařském Institutu Charité Campus Mitte (CCM) pod vedením prof. dr. med. dr. phil. Klause Beiera. Sexuální poradenství a terapie nabízené v našem centru jsou určené pro pacienty se sexuálními poruchami, odchylkami chování nebo s poruchami sexuální funkce a identity a nabízejí jim pomoc při diagnostickém zařazení a výběru terapeutických možností.

Jedna z hlavních specializací centra IBBZ je biopsychosociální terapeutický postup vyvinutý v institutu CCM, který slouží pro léčbu sexuálních funkčních poruch a partnerských komunikačních potíží a zlepšuje spokojenost partnerů se sexuální stránkou jejich vztahu.dr. med. habil. Annett Gauruder-Burmester
odborná lékařka pro gynekologii a porodnictví
další specializace: sexuální medicína a curriculum proktologie