urologie

Urologické oddělení v centru IBBZ zahrnuje 36 lůžek na klinice Helios Berlin-Buch a ročně přijímá přes 2 200 stacionárních pacientů. Nabízené služby zahrnují veškerou urologickou diagnostiku a terapii včetně ESWL, laserové terapie, endourologických, minimálně invazivních, rekonstrukčních a tumorově-chirurgických zákroků v urogenitální oblasti.

Urologický tým je členem národních a mezinárodních odborných společností a vzdělávacích grémií a pracuje s důrazem na výsledky a podle nejnovějších vědeckých poznatků. V rámci centra IBBZ provádí jak ambulantní, tak stacionární léčbu. Jednou ze stěžejních oblastí mezioborové spolupráce jsou pacienti po ukončené terapii nadmíru aktivního močového měchýře, kteří jsou dále odesláni na augmentaci. Pacienti s neurogenními onemocněními získávají trvalý, kontinentní odvod moči. Do společné oblasti prací spadají též zákroky v rámci změny pohlaví a mužské poruchy erekce a močové inkontinence. Jednotné diagnostické a terapeutické směrnice a postupy tvoří základ úspěšné mezioborové spolupráce.

 

 

 

 

 

 

Jednotné diagnostické a terapeutické směrnice a postupy tvoří základ úspěšné mezioborové spolupráce.

priv. doc. dr. med. Gralf Popken
vedoucí lékař urologické kliniky