výživová medicína

curriculum výživové medicíny

V rámci velmi osobního, individuálního poradenství se analyzují pacientovy výživové návyky, je-li to nutné pro léčbu. Nepředepisujeme žádné z kolujících diet, místo toho vyslovujeme doporučení k potravnímu a pitnému chování, která jsou přizpůsobena individuálním potřebám a možnostem pacienta.

Základem jsou vědomosti o smysluplném složení potravy, znalost funkce živin v těle, doporučení pro správné nakupování a – toto je zvlášť důležité pro praktické použití – dovednosti při vaření a přípravě pokrmů. Na základě konkrétního zdravotního stavu zvažujeme možnosti a smysluplnost fyzických aktivit.

Nabízíme výživové terapie pro redukci váhy u dospělých i mladistvých a výživové poradenství pro nemoci, jako jsou diabetes mellitus, střevní onemocnění jako Crohnova nemoc, colitis ulcerosa, zácpa, průjem, anální inkontinence a nesnášenlivost určitých potravin. V osobním rozhovoru hledáme cesty, jak odstranit výživové problémy nebo nemoci. Změny v těchto jednotlivých oblastech každodenního života mohou být základem pro trvalé zlepšení.

Individuální výživové poradenství

  • Nadváha a z ní vycházející následná onemocnění
  • Onemocnění střev
  • Nemoci látkové výměny, jako jsou diabetes typu 1 a 2, dna atd.
  • Onemocnění srdce a oběhového systému
  • Stavy po nevhodné či nedostatečné výživě
  • Alergie na potraviny nebo alergické reakce na jejich součásti
  • Prevence a podpora zdraví
  • Informace o výživě pro zájemce všech věkových kategorií
  • Jednotlivé a skupinové poradenství i pro specifická témata, jako např. výživa v těhotenství a během kojení, výživa ve stáří atd.

Všechno je dobré –
když je to z čokolády …

Michael Klink
dipl. ekotrofolog